Komendy exim

Aby móc szybko zdiagnozować problem z pocztą, lub konkretną wiadomością która niechce wyjść należy urzyć koment poniżej:

exim -bpc : no of emails currently mail queue have
exim -M email-id => Force delivery of one message
exim -qf => Zwykłe wypchnięcie wiadoności
exim -qff => Siłowe wypchnięcie wszystkich wiadomości z kolejki
exim -Mvl messageID => podejrzenie logu wiadomości
exim -Mvb messageID => Podejrzenie treści wiadomości
exim -Mvh messageID => Podejrzenie nagłówka wiadomości
exim -Mrm messageID => Usunięcie wiadomości z kolejki
exim -Mg messageID => Giveup and fail message to bounce the message to the Sender
How many mails on the Queue
exim -bpr | grep “


mailq => podejrzenie kolejki