Podstawowe skrypty bashowe

Proste przykłady skryptów, niewiadomo kiedy może się przydać.

Pętla for

Prosta petla wyświetlająca pliki:

#!/bin/bash
for x in *html
do
echo "To jest plik $x"
done

Prosta pętla licząca:

Pętla While

Prosta pętla while:

#!/bin/bash
x=1;
while [ $x -le 10 ]; do
echo "Napis pojawił się po raz: $x"
x=$[x + 1]
done

Warunek if

Przykład warunku:

if [ $x -gt 100 ]
then
echo "$x jest wiksza od 100"
else
echo "$x jest mniejsza lub rowna 100"
fi
Pozostałe operatory: Porównania liczb:
 • -gt wiÄ™kszy od
 • -lt mniejszy od
 • -ge wiÄ™kszy, rĂłwny od
 • -le mniejszy, rĂłwny od
 • -eq rĂłwny
 • -ne różny od
PorĂłwnania stringĂłw:
 • -z sprawdza czy ciÄ…g jest pusty
 • -n sprawdza wartość ciÄ…gu
 • = rĂłwny
 • != różny
 • Str sprawdza czy ciÄ…g jest zerowy
Operatory porĂłwnania moĹĽna Ĺ‚Ä…czy, za pomocÄ… operatorĂłw logicznych:
 • -a, && and (i)
 • -o, || or (lub)
 • ! nie